Municipis lliures de Banca Armada

Protocol de municipis lliures de Banca Armada i per les finances ètiques

 sostenibilidad servicios pc3bablicos3

INTRODUCCIÓ

La importància del finançament per al complex militar-industrial és vital. Les empreses d’armament necessiten els serveis bancaris d’un sistema financer que esdevé clau perquè les empreses d’armes i altres pràctiques rebutjades per la societat puguin aconseguir els seus objectius econòmics. És a dir, sense suport financer aquestes empreses es veurien obligades a produir menys armes, a emprendre menys projectes contaminants i altres pràctiques que denunciem en aquesta campanya.

Per altra banca, actualment ja existeix un sector financer ètic constituït per entitats financeres que fan una aposta clara i única per la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu, el respecte i el compliment dels principis que defineixen les finances ètiques i que, al mateix temps, estan integrades en les diferents xarxes locals, estatals o internacionals de finances ètiques.

En aquest context, considerem que els ajuntaments i altres administracions públiques poden reduir l’impacte global de la banca armada a través d’un major control de la contractació pública (per caminar cap a una coherència de les polítiques en el compliment dels compromisos adquirits en matèria de DDHH i de desenvolupament sostenible com els ODS 2030).

Aquests són els motius que han portat a buscar el compromís públic de fomentar i fer extensiu l’ús de les finances ètiques a les administracions públiques al mateix temps que es desinverteixi en la banca armada. Aquest protocol busca recollir i fer visibles totes les iniciatives ja realitzades per les administracions públiques en favor de les finances ètiques i per desvincular-se de la banca armada, així com impulsar la resta d’administracions públiques que encara no han fet cap pas.

PASSES PER ESDEVENIR UN MUNICIPI LLIURE DE BANCA ARMADA I A FAVOR DE LES FINANCES ÈTIQUES

1.- Anunciar la voluntat d’esdevenir un “Municipi lliure de banca armada i per les finances ètiques”

2.- Aprovar una resolució que prohibeixi o avanci cap a la prohibició explícita de les inversions en empreses implicades en la producció, desenvolupament, manteniment o comerç d’armes i els components, al mateix temps que es fomenti i es valori la incorporació de les finances ètiques en el dia a dia de l’administració pública.

3.- Analitzar si les relacions amb el sector financer actual de l’administració té vincles amb entitats controvertides i que formen part dels informes de banca armada.

4.- Aplicar mesures per establir criteris de selecció negatius per assegurar-se que cap productor d’armes nuclears o controvertides formi part de la cartera municipal i que cap institució financera relacionada amb la indústria armamentista sigui proveïdora de serveis financers de l’administració. Al mateix temps, introduir proveïdors financers que formin part de l’ecosistema de les finances ètiques.

5.- Difondre per promoure i complementar els esforços de desinversió explicant les desinversions realitzades i les noves polítiques financeres adoptades a altres administracions públiques i a la ciutadania.

RECURSOS

Si voleu proposar que el vostre ajuntament s’adhereixi a la campanya “MUNICIPIS LLIURES DE BANCA ARMANDA I PER LES FINANCES ÈTIQUES”contacteu els grups municipals que cregueu més disposats a aprovar la moció, i informeu-nos després si ha estat aprovada. municipislliuresBA@bancaarmada.org

Us podeu descarregar una proposta de text de moció aquí: MUNICIPIS LLIURES DE BANCA ARMANDA I PER LES FINANCES ÈTIQUES

ASPECTES I CONSIDERACIONS TÈCNIQUES SOBRE LA NOVA LLEI CONTRACTES DE SERVEIS PÚBLICS (LCSP)

La nova Llei Contractes de Serveis Públics (LCSP) fa un tractament diferenciat dels diversos serveis financers que existeixen i els separa en Serveis de finançament i tresoreria i en Serveis d’inversió i assegurances. Per aquest motiu és necessari deixar de parlar de finances en general i passar a explicitar els diferents tipus de serveis financers que existeixen quan es formulin peticions o es duguin a terme avaluacions de consideracions amb la inclusió d’aspectes no econòmics a la contractació de serveis financers per part de l’administració pública.

Finançament

La contractació de serveis de finançament queda exclosa de la LCSP, per tant cada administració definirà els procediments vinculats a la contractació d’aquests serveis. Això implicaria que es tracta d’una negociació privada entre les dues parts. En aquest cas, no apliquen les restriccions ni procediments que estableix la LCSP, en canvi, sí que són d’aplicació altres instruccions de caràcter intern de què disposin les diferents administracions públiques.

Tresoreria

La contractació d’aquests serveis queda també exclosa de la LCSP, i rep el mateix tractament que els serveis de finançament. Cada ajuntament pot establir uns procediments relacionats amb la contractació d’aquests serveis mitjançant instruccions específiques. En funció dels criteris que estableixin, dificultaran en major o menor mesura l’accés de les entitats de finances ètiques a aquests serveis.

Estalvi i inversió

Els serveis bancaris relacionats amb l’estalvi i la inversió, com poden ser la gestió de plans de pensions, d’excedents pressupostaris i altres relacionats, es regeixen per la LCSP, tot i que tenen caràcter de contracte privat. Això significa que, pel que fa a la preparació i adjudicació de l’expedient, el marc jurídic d’aplicació és la LCSP, però a partir de l’adjudicació, el règim legal és el del dret privat.

Assegurances

Són un servei financer i ofereixen cobertura en diversos escenaris. És obligatòria i imprescindible per la correcta gestió del risc de l’administració pública. Com amb l’estalvi i inversions, aquests serveis estan inclosos dins la LCSP, però tindran caràcter de contracte privat. Això significa que per la licitació d’aquests serveis (preparació i adjudicació) s’aplica la normativa establerta a la LCSP, però la formalització del contracte es regirà pel dret privat i no pel dret administratiu. En el producte assegurador és possible establir criteris més enllà dels econòmics vinculats al producte que es contracta (la pòlissa en concret) i també als agents que hi intervenen.

Si tens dubtes contacta’ns. municipislliuresBA@bancaarmada.org

discussion 5034153 1920

Si voleu proposar que el vostre ajuntament s’adhereixi a la campanya “MUNICIPIS LLIURES DE BANCA ARMADA I PER LES FINANCES ÈTIQUES”contacteu els grups municipals que cregueu més disposats a aprovar la moció, i informeu-nos després si ha estat aprovada.

També us demanen que donat que una bona part dels serveis financers no està subjecte a concurrència pública, la informació relacionada amb aquests aspectes no és de caràcter públic i ni tan sols es troba als portals de transparència de les administracions públiques. Per aquest motiu, fer públic i difondre el què es realitza és imprescindible per la seva replicació i extensió.

AJUNTAMENTS QUE HAN FET PASSOS EN LA DESINVERSIÓ EN BANCA ARMADA I A FAVOR DE LES FINANCES ÈTIQUES:

Municipis d’arreu de Catalunya: 

Abrera

Alella

Barcelona

Calafell

Igualada

Manlleu

Matadepera

Terrassa