El Crític, “Què és i com funciona l’activisme accionarial” – 09/10/2019