Protocol de municipis lliures de Banca Armada i per les finances ètiques