CRÍTIC, “Assegurances sota sospita: hi ha alternativa ètica?” – 04/03/2018