Per què Caixabank?

Caixabank és la tercerca entitat financera de l’Estat espanyol banc español, el seu nivell d’inversions i de connexions amb grans transnacionals la fan un actor global que té responsabilitat front a la societat de moltes parts del món on les seves activitats financeres tenen impacte en la vida de les persones més vulnerables.

A través de la campanya “Caixabank sense armes” des del 2012 practiquem l’activisme accionarial assistint periòdicament a les seves juntes generals d’accionistes per denunciar davant els seus accionistes i de l’opinió pública en general les practiques no ètiques de Caixabank.

Si vols llegir quines pràctiques de Caixabank són irresponsables socialment ves-hi a la secció inversions en armament i altres inversions controvertides d’aquest web.