Caixabank sin armas

Inversions Controvertides de Caixabank

Inversiones actuales en armamento de CaixaBank Créditos y préstamos Empresa de armas Valor total (millones €) Participación estimada (millones €) Fecha inicio Fecha final Maxam 57 3,1 27/12/2012 05/08/2016 Maxam

Leer más »

Per què Caixabank?

Caixabank és la tercerca entitat financera de l’Estat espanyol banc español, el seu nivell d’inversions i de connexions amb grans transnacionals la fan un actor global que té responsabilitat front

Leer más »