Crida accionistes 2021: Necessitem les teves accions per a participar en les Juntes d’Accionistes de les grans entitats financeres

Aquest és un missatge especialment dirigit a les persones accionistes crítiques d’algun dels grans bancs convencionals de l’estat espanyol: BBVA, Banc Santander, CaixaBank, Banc Sabadell i Bankia. Un any més, les entitats involucrades en la campanya Banca Armada participarem en les juntes generals d’accionistes d’aquestes cinc entitats per a denunciar les seves polítiques d’inversions en empreses d’armament. Per a això, necessitem que persones amb accions d’aquests bancs però crítiques amb les seves pràctiques ens cedeixin aquestes accions perquè puguem parlar en el seu nom i explicar davant tots la seva col·laboració amb el negoci de la guerra.

A més, també volem aconseguir participar per primera vegada en una les juntes d’una de les grans asseguradores, Mútua Madrileña.

QUÈ?

El nostre objectiu és explicar davant els accionistes de l’entitat financera i els mitjans de comunicació algunes de les conseqüències que impliquen les seves inversions en la indústria d’armament i contribuir a la conscienciació de tota la societat.

QUAN?

–  Bankia: 23  de març a les 12 hores.
–  Santander: 26 de març a les 12 hores
–  Sabadell: 26 de març a les 12 hores

– BBVA: 20 d’abril a les 12 hores

-Caixabank: 14 de maig a les 11 hores

COM COL·LABORAR:

  • Si com a accionista d’una d’aquestes entitats no aproves la seva política d’inversions en la indústria armamentística, pot cedir-nos les teves accions perquè intervenim també en el teu nom.
  • Per a cedir-nos el teu vot, ens ha d’enviar la delegació de vot original signada 10 dies abans de la junta d’accionistes del teu banc com a data límit.
  • La targeta de delegació de vot signat ens hauràs d’enviar sense omplir el nom de la persona que assistirà, ja que encara hem de confirmar els membres de la campanya Banca armada que estaran presents en cadascuna de les juntes d’accionistes.
  • Enviar per correu postal a la següent adreça:

SETEM Catalunya, Bisbe Laguarda, 4. T+ 934 415 335 08001 Barcelona

Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Erasme de Janer, 8. T 934411947, 08001, Barcelona