Intervencions a la Junta d’Accionistes de CaixaBank 2018

Intervenció de Camino Simarro:

 

Intervenció de Mònica Vega:

Resposta del president de CaixaBank, Jordi Gual: