Intervencions a la Junta d’Accionistes del Sabadell 2019

PRIMERA INTERVENCIÓ A LA JUNTA D’ACCIONISTES (Vídeo)

Bon dia senyors i senyores accionistes, membres del Consell d’Administració, senyor President.
 
El meu nom és Antoni Tatay i els parlo com a membre de la Campanya Banca Armada, promoguda per SETEM, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Justícia i Pau, l’Observatori del Deute en la Globalització, FETS i AA-MOC.
 
Els parlo en representació de un total de 508359  accions que ens han delegat un any més per denunciar avui en aquesta junta les inversions en empreses d’armament que fa la seva entitat financera, el Banc Sabadell, i posar de manifest les conseqüències d’aquest finançament.
 
Aquest any malauradament, haurem de tornar a en aquest espai de representació accionarial de les empreses implicades en la gestió militaritzada de la Frontera Sud. 
 
La indústria del control migratori esta molt relacionada i reporta importants guanys a empreses armamentístiques i de seguretat que  venen equips de control de fronteres per a evitar l’entrada de les persones que busquen asil en territori de la UE.
 
Conflictes enquistats, persecucions, terrorisme i fam continuen copejant amb duresa a un grup creixent de població i tornen a engrossir el nombre de refugiades, una xifra que ha marcat un nou rècord mundial: al tancament de 2017 hi havia 25,4 milions de persones beneficiàries de protecció internacional enfront dels 22,5 milions de l’any anterior. 
 
En total, les persones que van abandonar les seves llars de manera forçosa ja són 68,5 milions, 2,9 milions més que en 2016.
 
La major part d’aquest creixement es va concentrar entre 2012 i 2015, a causa sobretot del conflicte sirià, que va dominar en les xifres de nous refugiats reconeguts en 2016, amb 824.400 nous reconeixements.
 
Durant el període 2013 – 2018 el Banc Sabadell ha invertit més de 99 milions d’euros en empreses armamentístiques. Concretament, ha finançat amb més de  99 milions a les empreses MAXAM, ORBITALATK, OESIA, AECOM i INDRA. Indirectament, les seves inversions estan fomentant el cicle econòmic militar i agreujant un problema d’escala mundial, el de les persones refugiades que és veuen cada dia forçades a abandonar les seves llars. 
 
Volem parlar més en concret de dues d’aquestes. 
 
En primer lloc parlarem de  MAXAM.
 
Maxam és una de les empreses d’explosius militars més grans del món. És una empresa amb seu social a l’Estat espanyol que fabrica i exporta tot tipus d’explosius civils i militars: municions de morter, d’artilleria i d’armes lleugeres; granades i bombes lapa, entre d’altres. 
 
En el període 2013-2018,  Banc Sabadell ha finançat en més 29 milions € a MAXAM a través de diversos crèdits.
 
En segon lloc cal parlar INDRA empresa que dedica part de la seva línia de negoci a l’electrònica militar, a desenvolupar simuladors de vol, sistemes de tir o defensa electrònica. En resum, INDRA treballa per desenvolupar tecnologies aplicades a l’àmbit nàutic militar i aviació militar, així com simuladors, absolutament necessaris per al funcionament i desenvolupament dels sistemes d’armes actuals. 
 
Cal destacar també que INDRA és la principal empresa espanyola de tecnologia militar que subministra seguretat intel·ligent per a la gestió militaritzada de fronteres. Generan així un negoci rodó que primer agreuja els conflictes armats i després fa una gestió deshumanitzada de les fronteres europees. 
 
El Banc Sabadell ha finançat INDRA amb més de 11 milions €a través de la seva cartera d’inversió gràcies a la seva participació a  fons d’inversió i accions. 
 
El finançament directe i les facilitats d’accès al crèdit mitjançant la vía del crèdit revolving  durant el període 2013-2018 ha arribat a un import de més d’un milió d’euros. 
 
Senyors i senyores accionistes, membres del Consell d’Administració, senyor president, amb els crèdits, inversions accionarials i participacions afons d’inversió que faciliten a aquestes empreses fabricants d’armament, el Banc Sabadell és còmplice del negoci de la guerra, de la vulneració de drets humans i de la violència armada que cada any maten i destrossen la vida de milions de persones. No volem veure a més persones arribar a les nostres costes o morir en l’intent de travessar el Mediterrani. 
 
És per aquest motiu, demanem al seu banc que també és el de les 14 accionistes que ens han delegat més de 500.000 accions que deixi de finançar a les empreses d’armament i de participar any rere any en el negoci de la guerra i la gestió vergonyosa de les fronteres que està fent la Unió Europea.
 
Moltes gràcies per haver-me escoltat.
 
 

Bon dia Sr. President, membres del Consell d’Administració, senyores i senyors accionistes. 
 
Sóc Eduardo Aragón i parlo com a membre de la campanya Banca Armada, promoguda per Setem, Centre Delas d’Estudis per la Pau, Justícia i Pau, l’Observatori del Deute en la Globalització, FETS i AA-MOC.
 
Els parlo en representació de 508359 accions que ens han delegat un any más per a denunciar les inversions en armament del Banc Sabadell. 
 
Concretament, les inversions en armes nuclears.
 
Les armes nuclears són les armes més destructives que s’hagin concebut i creat mai per l’home. Són armes dissenyades per a devastar ciutats i aniquilar poblacions senceres. Són capaces de crear un patiment inimaginable i generar situacions catastròfiques, tant des del punt de vista humà com mediambiental. 
 
Recentment, els governs dels Estats Units i Rússia han anunciat la seva retirada del Tractat de Forces Nuclears d’Abast Intermedi (INF), un històric acord de desarmament signat durant el període de la Guerra Freda, que va servir per a allunyar d’Europa els míssils de creuer de terra amb un rang de 500 i 5.500 quilòmetres. Davant l’escalada de tensió al panorama geopolític internacional actualconsiderem un fet molt irresponsable fer negoci amb la inseguretat i la inestabilitat geopolítica globals.
 
Durant el període de 2013-2018 el Banc Sabadell va invertir 56 milions de euros en empreses relacionades amb el negoci de les armes nuclears, segons la base de de dades internacional de banca armada realitzada pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Dues de les empreses involucrades en la producció de components clau per als arsenals nuclears son Aecom i OrbitalATK
 
En aquests anys, el Banc Sabadell ha invertit 23 i 32 milions de dòlars en Aecom i OrbitalATK respectivament. 
 
Aecom és un proveïdor global d’equipament i armes pel sector militar, incloent-hi tancs, vehicles d’infanteria, sistemes d’artilleria, sistemes de defensa antiaèria, sistemes de radar, sistemes de comunicacions, vehicles de rodes. 
 
A més a més, l’empresa participa en el manteniment de la infraestructura de Nevada National Security Site (NNSS), un complex clau per a la producció d’armes nuclears. 
 
Orbital ATK produeix sistemes de propulsió de coets per al míssil balístic Trident II amb llançament des de submarins. Orbital ATK també és responsable de la rehabilitació dels tres trams de propulsió del Míssil balístic intercontinental Minuteman III (ICBM). 
 
Senyor President, membres de la junta, creiem que és imprescindible el finançament d’una entitat bancaria com el Banc Sabadell per a les empreses d’armament. Considerem que és indispensable que entitats com aquesta deixin d’invertir en empreses que dissenyen i modernitzen armes nuclears i facin servir el seu poder per a posar-hi fi tal i com us demana la veu de les accionistes a qui representem avui.
 
No podem deixar de denunciar en aquesta tribuna aquest fet perquè és aquesta Junta i el seu Consell d’Administració qui pot canviar les directrius i polítiques d’inversió de la seva entitat financera,mai les ansies de l’acumulació de riquesa, augment de la cotització búrsatil de l’entitat o la retribució de dividens a les persones accionistes pot passar per davant de les vides, la salut i la situació medioambiental i ecològica de la que depenen milions de persones arreu del món.  
 
Volem recordar que la legalitat de vegades no és sempre la opció més ética o generadora d’un impacte social positiu i és per això que és la societat civil qui està sempre a la capçalera de consecució de nous drets i combatent les injusticies. Una bona part d’aquesta societat, i esperem que cada cop més accionistes d’aquesta entitat, espera més de les entitats financeres que tenen la responsabilitat de decidir en que inverteixen els seus estalvis. 
 
Per aquests motiu som avui en aquesta junta, per a demanar un cop més que s’aturin les inversions en empreses involucrades en la fabricació o el manteniment d’armes nuclears i qualsevol altre tipus d’empresa d’armament.
 
Demanem al Banc Sabadell que actuï de manera responsable i deixi de ser cofinançador d’una cada vegada més factible amenaça nuclear que, en un inestable context polític mundial, pot portar al món a un enfrontament en el qual tragèdies com la d’Hiroshima i Nagasaki pugui repetir-se.