Una reunió de treball impulsada pel Centre Delàs i Setem aplega a LaFede.cat a diverses entitats del sector per debatre sobre banca armada i finances ètiques

Processos com la militarització de fronteres, la securitització o l’aparició de noves tecnologies i formes de guerra introdueixen nous reptes sobre com entenem la banca armada i quines implicacions té això en l’aparició de noves empreses i entitats que les financen.

El passat 27 de novembre es va celebrar una reunió de treball amb entitats financeres com Coop57 i Oikocredit, amb representants de LaFede.cat i entitats que treballen la temàtica com FETS, SETEM, Justícia i Pau i el propi Centre Delàs. Partint de la presentació del nou informe sobre banca armada i finançament de la militarització de fronteres, vam obrir un espai de debat al voltant dels límits del concepte tradicional de banca armada i la necessitat d’actualitzar-lo conforme l’evolució de la guerra i la conflictivitat global, marcada per la introducció de noves tecnologies i formes de guerra i una militarització creixent a nivell global. Tot plegat implica l’aparició de noves empreses i d’entitats que les financen, algunes d’elles dins del sector del que sovint s’entén com a banca social o fins i tot ètica.

Entre tot el que es va parlar, destaca el consens en identificar la necessitat de fer més complex i actualitzat el concepte de banca armada per tal de donar cabuda a les noves formes de guerra i autoritarisme, amb especial impacte en espais fronterers o el que coneixem com a “guerra de fronteres”, així com en la forma en la que concebem “la seguretat”. Al mateix temps, es va posar sobre la taula la importància de treballar per augmentar i reforçar la coherència de les finances ètiques en concordança amb l’actualització del concepte “banca armada” i de fer passes i accions per acompanyar-les en aquest procés. Finalment, també hi va haver acord en la necessitat de continuar la tasca de recerca al voltant d’empreses i entitats financeres que eventualment poden entrar dins aquest procés de re-definició del que entenem per banca armada, actualitzant les metodologies i criteris, i decidir-ho de forma col·lectiva.