Èxits de la Campaña Santander Sin Armas

La campanya Banc Santander sense armes ha contribuït a que:

1) El Banc renunciés a participar en la presa de Jirau (segona presa del projecte Riu Madeira) i va signar els Principis d’Equador, dels quals no era signant.

2) El Santander es desprengués per etapes de totes les seves participacions a Santo Antonio, la primera presa del projecte Riu Madeira (segueix, però, com a banc coordinador de la resta de bancs que financen el projecte).

3) El Santander s’ha desfet de la seva participació a Expal (Maxam Corp), productora d’explosius, mines, municions, bombes de fragmentació i carcasses, que té una producció 100% militar. Aquesta empresa ha produït fins que li ho van prohibir mines antipersonal i bombes de dispersió.  El Banc Santander ha tingut fins setembre de 2011 el 22,62% de les accions d’Expal a través de Vista Capital.


Tot i aquests canvis, considerem que el Banc Santander té encara molta feina per fer ja que, per exemple, no disposa d’una normativa en matèria de finançament al sector de defensa i la seva implicació en el finançament de la indústria d’armament és molt elevada.

Si vols demanar-li explicacions, Actua.