La lluita comença al teu caixer: entrevista a Gemma Amorós al blog de Fiare Banca Etica

Quina relació hi ha entre guerres i armament i el món financer?

Les entitats financeres compleixen un paper fonamental dins el cicle econòmic militar ja que permeten que les empreses d’armes disposin del capital necessari per poder produir armament. Aquest armament és exportat posteriorment i contribueix a incrementar l’arsenal militar mundial. I evidentment, això té una repercussió directa en els conflictes armats.

Creus que la indústria armamentísta es veuria minvada sense l’ajuda dels bancs?

Sí, per descomptat. Cal tenir en compte que els bancs tenen un ampli ventall de possibilitats per finançar les empreses d’armes: des de la participació accionarial fins al finançament de les pròpies exportacions, passant per la concessió de préstecs i crèdits, l’emissió de bons i pagarés i l’oferiment de les empreses armamentistes com a fons d’inversió. Les empreses d’armes es veurien greument afectades si no tinguessin tota aquesta ajuda econòmica.

Pots llegir l’entrevista completa al blog.