Semàfor sobre les finances ètiques als programes electorals dels diferents partits per a les eleccions municipals de Barcelona i Sant Cugat 

La campanya Banca Armada ha analitzat els programes electorals dels partits que es presenten als dos municipis per esbrinar quines propostes o mesures inclouen en relació a la promoció de les finances ètiques i la desinversió en banca armada.

Igual com es va fer per a les eleccions municipals de 2019, des de la Campanya hem volgut esbrinar quines propostes porten -i quines no- els partits polítics que es presenten a les eleccions municipals d’aquest diumenge 28 de maig de 2023, en els casos de Barcelona i Sant Cugat del Vallès. Per a saber-ho, hem analitzat els seus respectius programes (tant a nivell de cada municipi com amb els programes marc) i hem valorat 4 qüestions que pensem que són clau. Seguint la lògica del semàfor, hem establert 3 graus diferents -vermell, groc o verd- segons si els partits no mencionen la qüestió valorada (vermell), si apareix mencionada però no s’aprofundeix o no fa propostes concretes (groc) o si ho menciona i desenvolupa propostes (verd). 

La primera qüestió a valorar ha estat si realitzen propostes econòmiques en coherència amb una perspectiva global de drets humans, desarmament i/o construcció de pau. Després hem volgut saber si alguns d’ells tenen propostes explícites per deixar de treballar o desinvertir en banca armada i/o de promoció de les finances ètiques. Volem destacar que cap partit recull el concepte “banca armada” si bé sí que n’hi ha que aposten per una promoció explícita de les finances ètiques a nivell municipal. En tercer lloc, hem volgut saber si han incorporat una bateria de propostes explícites per a la introducció de clàusules socials per a la contractació pública, i finalment, en quart lloc, si els partits tenen propostes concretes per a l’impuls de l’Economia Social i Solidària (ESS). 

Els resultats del semàfor es poden veure a les dues infografies elaborades, una per a cada municipi. Com es podrà veure, hi ha una recull de propostes desigual entre els diferents partits respecte les finances ètiques, i molts d’ells tenen un ampli marge de millora. Des de la Campanya esperem que aquest semàfor els posi en avís i estarem amatents un cop es formin els nous consistoris per exigir el compliment de les propostes recollides als programes i empènyer per a l’adopció de noves mesures que ens permetin avançar cap a uns municipis lliures de banca armada i on la gestió financera es realitza íntegrament amb les finances ètiques.