Mobilitzem els estudiants a favor d’un CARNET ÈTIC

Els carnets universitaris estan vinculats a bancs que financen la guerra.

La nova acció de Banca Armada proposa que l’alumnat exigeixi als seus rectorats un carnet ètic.

La Campanya Banca Armada engega avui dijous, 7 de novembre de 2019, i en el marc de la Festa Major de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), una iniciativa per sensibilitzar l’alumnat de la necessitat d’exigir que els carnets d’estudiants no estiguin vinculats a bancs que financen la indústria militar i fòssil. L’acció #VolemCarnetÈtic vol informar de les alternatives i donar suport a les entitats de finances ètiques.

La Campanya Banca Armada, promoguda per SETEM, conjuntament amb les entitats Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Col·lectiu RETS, FETS – Finançament Ètic i Solidari, Justícia i Pau, l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), AA-MOC Antimilitaristes i la Fundació Novessendes, informarà els estudiants de la necessitat d’exigir als seus rectorats un canvi en la tria dels comptes corrents que s’ofereixen als universitaris quan es porta a terme la matrícula. Fins ara, els carnets estan vinculats a bancs que obtenen beneficis en la fabricació i exportació d’armes, com el Banc de Santander, que juntament amb BBVA i CaixaBank, financen la indústria militar. En aquests carnets no només apareix el logo de l’entitat bancària, sinó que ofereix la possibilitat d’obrir un compte corrent. La informació s’anirà difonent a totes les universitats, en què es repartiran adhesius per substituir el logo dels bancs tradicionals als carnets d’estudiants.

L’ALTERNATIVA: LA BANCA ÈTICA

La Campanya vol denunciar públicament les institucions bancàries que són responsables de pràctiques poc ètiques, com ara obtenir beneficis de la fabricació i exportació d’armes, i exigeix un canvi de polítiques que impliquin la finalització de tota relació amb empreses socialment irresponsables que fomenten la indústria militar, en aquest cas des de l’àmbit acadèmic.

Com a alternativa a la “banca tradicional” que opera amb un únic objectiu, l’econòmic, hi ha l’opció de la Banca Ètica, que fa compatible la rendibilitat econòmica amb el respecte als drets humans i al medi ambient. Ho aconsegueix invertint únicament en projectes amb valor afegit per a la societat des d’un punt de vista social, mediambiental, cultural, educatiu, etc… facilitant als seus clients i clientes la possibilitat de saber on s’inverteixen els seus estalvis. 

Amb l’aparició de la banca ètica, sorgeix un nou sistema financer amb el qual podem estalviar i invertir, buscant un triple benefici: social, mediambiental i econòmic.

Ajudeu-nos a difondre l’acció! #VolemCarnetÈtic #NoBancaArmada